Personalització CD/DVD.
Oblida els adhesius per personalitzar els teus CD's i DVD's.

• Servei d'impressió directa en color i qualitat fotogràfica sobre CD i DVD. Oblida les etiquetes que poden malmetre el suport i n'augmenten el gruix.
• Gravació i duplicació de CD's i DVD's.
• Creativitat i disseny dels suports, les caràtules i els llibrets.
• Creació dels Màsters o discs originals que es fan servir per duplicar.
• Gran varietat de caixes i fundes.
• Possibilitat de projectes personalitzats.