Preimpressió.
Un control de tot el procés garanteix un nivell alt de qualitat.

Servei a disposició de comerços, empreses i particulars. No tots els programes informàtics serveixen per dissenyar i cal controlar el procés per garantir els resultats desitjats.

• Control tècnic del material gràfic, mostres de color i coordinació de fluxes de treball per garantir la qualitat final.
• Preparem allò que vols imprimir per poder portar-ho a una impremta controlant que els arxius estiguin correctes, que hi siguin totes les imatges, tipografies i arxius vinculats.
• Creació d'arxius PDF estandaritzats per assegurar la seva reproducció en CTP o filmació de fotolits.
• Maquetació de tot tipus de publicacions, revistes, catàlegs, llibres,...
• Optimització d'imatges, colors i tipografies.